Domů / Certifikace IP

Certifikace IP

U odolných telefonů vždy naleznete informaci o stupni krytí (odolnosti) prostřednictvím standardizované certifikace IP, která udává odolnost telefonu proti poškrábání a vniknutí cizích předmětů, včetně tekutin. Tento článek, by vám měl pomoci se vyznat a orientovat v tom, jakou reálnou odolnost vypovídá tento údaj.

Formát je vždy IP a za touto zkratkou následují dvě čísla. První číslo udává do jaké míry je displej ochráněn proti poškrábání a telefon proti vniknutí cizího předmětu. Například prachových částic. Druhé číslo se zabývá ochranou telefonu proti vniknutí kapaliny. Udává nejen zda telefon je odolný proti vodě, ale i konkrétní údaje zda proti stříkající vodě nebo ponoření a následně do jaké maximální hloubky a po jakou dobu.

Tabulka stupně krytí

stupeň nebezpečným dotykem vniknutím cizích předmětů
IP 0x bez ochrany bez ochrany
IP 1x dlaní velkých
IP 2x prstem malých
IP 3x nástrojem (>2,5 mm) drobných
IP 4x nástrojem, drátem (>1 mm) velmi drobných
IP 5x jakoukoliv pomůckou prachu částečně
IP 6x jakoukoliv pomůckou prachu úplně
stupeň vniknutím vody (specifikace IPX)
IP x0 bez ochrany
IP x1 Chráněno proti kapající vodě 1+0,5 mm za minutu. Jednotka je umístěna ve své pracovní poloze a otáčí se kolem vertikální osy. Doba zkoušky 10 minut.
IP x2 Chráněno proti kapající vodě 3+0,5 mm za minutu, Jednotka je testována ve 4 pozicích, nakloněných o 15° od normální provozní polohy. Doba zkoušky 2,5 minuty na polohu.
IP x3 Chráněno proti vodní tříšti. Voda stříká na přístroj v úhlu 60° vertikálně, v množství 10 litrů za minutu a při tlaku 80–100kN/m2 po dobu nejméně 5 minut.
IP x4 Chráněno proti stříkající vodě. Stejné jako u IP x3, jen s rozdílem, že voda stříká ve všech úhlech.
IP x5 Chráněno proti tryskající vodě. Voda míří 6,3 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 12,5 litrů za minutu při tlaku 30 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry.
IP x6 Chráněno proti vlnobití. Voda míří 12,5 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 100 litrů za minutu při tlaku 100 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry.
IP x7 Chráněno proti ponoření do vody. Ponoření na 30 minut do hloubky 1,5 metr.
IP x8 Chráněno proti potopení do vody. Zařízení je schopné nepřetržitého potopení do vody za podmínek, které určí výrobce zařízení.
IP x9 Chráněno proti tlakové vodě (WAP)

Tip: U odolných telefonů doporučuji požadovat minimálně IP 67, ale standardem se stává i u modelů střední třídy IP 68.

Zdroj tabulek: Stupeň krytí. (6. 12. 2016). Wikipedie: Otevřená encyklopedie. Získáno 14:25, 18. 01. 2017 z https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Stupe%C5%88_kryt%C3%AD&oldid=14422659.